Legislativa a právo

 • v nabídce praktických seminářů Vám nabízíme jednodenní semináře, jejíchž cílem je seznámit posluchače s platnými právními přepisy ČR
 • semináře jsou vedeny odborníky v dané oblasti
 • časová dotace jednotlivého kurzu je 8 vyučovacích hodin
 • ve sledu a obsahu přednášek je zachován model logicky uspořádaných tematických bloků, na kterém bude dokumentován aktuální stav legislativy v dané oblasti, praktická aplikace i rozhodovací praxe
 • cílem semináře je získat přehled o možných variantách řešení a specificích jednotlivých způsobů
 • metody jsou přizpůsobeny potřebám, které vyplývají z praxe, jde o interaktivní seminář, kde krátké teoretické bloky střídá individuální práce, konstrukce vzorových ujednání a řešení modelových situací a případových studií.
 • účastníci mají možnost předem zaslat elektronickou poštou na adresu pořadatele info@educateam.cz své dotazy týkající se jejich praxe (v anonymizované podobě), případně popis svých problémů, vztahujících se k tématu
 • Školící programy                                
 • Právní minimum pro managery
 •  Právní vztahy se stavebnictvím
 • Spor se zahraničním partnerem
 • způsoby řešení, vymáhání práva,
 • podmínky uznání a výkonu cizích rozhodnutí
 • Zákon o veřejných zakázkách
 • Insolvenční řízení z pohledu uplatňování práv věřitelů s přihlédnutím k navržené novelizaci insolvenčního zákona
 • Zákon o DPH
 • Účtování v cizí měně a kurzové rozdíly
 • Kontrolní hlášení a další změny v oblasti DPH od 1. 1. 2018
 • Novinky v personalistice 2018