Jazykové kurzy

Obsahem kurzů je konverzace na aktuální témata s důrazem na slovní zásobu, jasně vysvětlená a procvičená gramatika a rozvoj všech dovedností od poslechu, čtení, psaní, mluvení až k výslovnosti.

Nabízíme Vám výuku cizího jazyka (anglický, německý, španělský, italský, francouzský, ruský) ve všech úrovních (začátečníci, mírně pokročilí, středně pokročilí, pokročilí) vč. odborné terminologie

 • začínáme zjištěním současného stavu a očekáváním pro možnost stanovení cílů
 • vytvoříme program, který maximálně odpovídá potřebám účastníků
 • při vzdělávání používáme kombinaci tradičních forem výuky (přednášky, semináře, praktická cvičení) se zapojením aktivizačních metod, které přispívají k udržení pozornosti studujících a vedou je více ke vzájemné spolupráci
 • obsah kurzu je vytvářen na základě jazykové úrovně klienta (informace získané z počáteční analýzy vzdělávacích potřeb) a přidržuje se obsahu dle Evropského referenčního rámce
 • všem účastníkům poskytujeme závěrečnou hodnotící zprávu, doporučení k dalšímu zaměření ve vzdělávání a osvědčení o absolvování kurzů
 • zajistíme veškeré technické a didaktické pomůcky pro výuku
 • k dispozici nabízíme jak české lektory, tak i rodilé mluvčí
 • přesné termíny výuky jsme schopni zcela podřídit potřebám studentů
 • vstupní a výstupní jazykový audit
 • poradenství během realizace vzdělávacího programu
 • e-learning