Denní pomaturitní studium 

 Jednoleté denní pomaturitní studium angličtiny s možností přípravy na mezinárodně uznávané jazykové zkoušky KET, PET či FCE

 

 

Forma výuky

Pomaturitní studium probíhají vždy od pondělí do pátku v dopoledních hodinách, tj. od 8:45 do 12:00. Lektoři v průběhu výuky střídají různé formy a metody, které umožňují navodit v hodinách příjemnou a přátelskou atmosféru a získávat a procvičovat vědomosti nenásilnou a zábavnou formou. Studenti jsou během školního roku průběžně testováni, aby měli přehled o svých pokrocích, a na konci studia obdrží osvědčení o absolvování studia.

Za pomoci českých lektorů a rodilých mluvčích jsou připravování na mezinárodně uznávané jazykové zkoušky, jejichž obtížnost si mohou sami zvolit na základě svých jazykových znalostí dle Evropského referenčního rámce B1 – C1.

Studenti Maturantům do 26 let jsou zachovány všechny výhody spojené se státní sociální podporou, slevami na MHD, ISIC kartu a dalšími. Pomaturitních kurzů se ale může účastnit každý, kdo má zájem zlepšit si své jazykové znalosti ať už pro své osobní potřeby, tak pro potřeby budoucího zaměstnání.

Harmonogram školního roku

 • termín pomaturitního studia:
 • podzimní prázdniny
 • vánoční prázdniny
 • pololetní prázdniny
 • jarní prázdniny
 • velikonoční prázdniny
 • zkouška PET
 • zkouška FCE
 • zakončení školního roku 
 •  předání Osvědčení o úspěšném absolvování 

Místo konání a pomůcky

Výuka probíhá v příjemném prostředí učebny v centru Ústí nad Labem, ve které k dispozici WIFI připojení. K ceně školného nabízíme 15% slevu na zakoupení jakékoliv učebnice. V ceně jsou dále zahrnuty základní studijní materiály v elektronické či tištěné podobě. Kapacita skupiny je max. 18 studentů.

Školné, platební podmínky, přihlášky

Roční školné činí 16 990 Kč, přičemž jeho úhrada je rozdělena do dvou částí. Při zápisu je nutné uhradit 6 000 Kč, do ……………… doplatek. Úhradu školného je možné splácet dle splátkového kalendáře.
Přijímací zkoušky nejsou nijak organizovány, přijetí pouze na základě podání vyplněné přihlášky.

Přihlášku naleznete ZDE

(Vyplněnou ji prosím odevzdejte při úhradě prvotního poplatku 6 000 Kč.)

Storno poplatky při odhlášení ze studia:

 • odhlášení do ……………………. – bez poplatků

Co získáte jako bonus ke studiu?

Kromě již výše zmíněných výhod pro čerstvé maturanty do 26 let získáte dále:

 • 10% slevu na odpolední kurzy
 • 10% slevu na zahraniční jazykový kurz v UK
 • 15% slevu na jakoukoli námi nabízenou formu vzděláváni
 • 15% slevu na jakoukoliv učebnici
 • možnost účastnit se 2 – 3 týdenního jazykového kurzu v UK za velmi výhodných finančních podmínek s nově získanými přáteli z pomaturitní třídy
 • pomoc při vyhledávání zaměstnání a přípravu na něj
 • účast na školení z oblasti sebeprezentace a asertivity v pracovní praxi

Schváleno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

 

 

 

 

 

 

 •