Profesionální překladatelské služby

 

 

 

 • provádíme překlady ze všech a do všech evropských jazyků (angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, slovenština, polština, bulharština, dánština, finština, ukrajinština, srbština, chorvatština, italština, maďarština, slovinština, rumunština, portugalština, nizozemština a latina)
 • překlady provádějí špičkoví profesionální překladatelé, kteří mají navíc speciální znalosti v oboru
 • zajišťujeme tyto překladatelské služby: smlouvy, právnické, ekonomické a finanční texty včetně soudního ověření, výroční zprávy a roční závěrky včetně soudního ověření a grafického zpracování, technické texty, technickou dokumentaci (rovněž s využitím CAT nástrojů), reklamní texty, obchodní korespondenci a další typy překladů dle dohody
 • jsme schopni přeložit a dodat překlady v expresních termínech, v požadovaných formátech, graficky zpracované, případně s kulatým razítkem soudního tlumočníka
 • zajišťujeme korekturu textů rodilými mluvčími, předtiskových korektur a rovněž kontrolu gramatické a stylistické správnosti přeloženého textu
 • všechny naše překlady jsou několikrát kontrolovány pro dosažení maximálního výsledku

 Tlumočení

 • zajišťujeme tlumočnické služby ve všech běžných jazykových kombinacích a veškeré typy akcí (živě i ze záznamu)
 • všichni naši tlumočníci jsou profesionálové s dlouholetými zkušenostmi
 • standardní doba pro zajištění tlumočníka jsou 3 pracovní dny
 • soudní tlumočníci jsou registrováni u příslušného soudu České republiky a mají pro tuto činnost zvláštní oprávnění. Soudní tlumočení je vyžadováno v případě úředních úkonů – soudních jednání, sňatků, jednání u notáře atd.
 • simultánní tlumočení se používá zejména při pořádání kongresů, konferencí, školení, prezentací, seminářů a podobných akcí. Projev řečníka je převáděn průběžně a doslovně; řečník tedy při projevu nečeká na překlad tlumočníka.
 • při konsekutivním tlumočení hovoří řečník v kratších úsecích a tlumočník následně převede jeho slova do cizího jazyka. Tento druh tlumočení se používá obvykle při obchodních jednáních, jako doprovodné tlumočení ve výrobních provozech, při turistických akcích, na menších přednáškách, školeních a při podobných událostech.
 •  pro zajištění rozsáhlejších tlumočnických akcí jsme schopni zajistit veškerou potřebnou tlumočnickou techniku: kabiny (až pro čtyři tlumočníky), mikrofony, sluchátka (drátová i bezdrátová), kamery, reproduktory a další.
 •  
 • Všichni zaměstnanci a spolupracovníci agentury jsou vázáni mlčenlivostí o skutečnostech a informacích, se kterými se seznámí při výkonu své práce.