Obchodní dovednosti

 

Cíl kurzu

 • získat a zdokonalit znalosti a dovednosti potřebné k úspěšnému prodeji
 • položit základy k vytvoření profesionálních návyků pro úspěšnou práci obchodníka
 • naučit se prodávat užitek
 • zlepšit dovednost efektivnějšího kontaktu a komunikace se zákazníkem při prezentaci a uzavírání obchodu
 • více nových a spokojených zákazníků, kteří jsou podmínkou úspěšné budoucnosti firmy

Program školení

 • prodej: Prodejní cyklus, znalost produktu, vyhledávání zákazníků, první kontakt, zjišťování potřeb, prezentace produktu, překonávání  námitek, uzavírání obchodu, péče o zákazníka
 • vyjednávání: Základní pojmy vyjednávání, základní koncepty vyjednávání, definování cílů vyjednávání, jak připravit strategii vyjednávání, jak rozvíjet své vyjednávací dovednosti, příprava na vyjednávání, principy vyjednávání, fáze vyjednávacího procesu, obrana před vyjednávacími triky, ostatní faktory vyjednávání (časový faktor, umění ustoupit, apod.)
 • rozvoj: přidaná hodnota, prodejní řeč, rozvoj vztahů s klienty, řízení obchodní schůzky, budování autority, budování komunity potenciálních klientů, jak se ocenit, rozdíly mezi konzultačním a obchodním přístupem k prodeji, tvorba Business plánu s             klientem – jak pomoci prosadit u klienta obchodní příležitost, tvorba Account plánu pro efektivní vytěžování příležitostí u klienta.

Metody

 • přednášky
 • modelové situace (videozáznam)
 • skupinová práce
 • diskuze
 • prakticky zaměřený program

Rozsah

 • 2 denní kurz po 8 vyuč. hod.
 • Časový harmonogram
 • 08:30 – 11:30 I. část výuky
 • 11:30 – 12:30 oběd
 • 12:30 – 16:00 II. část výuky

Místo konání

               dle zadání dodavatele

Zpětná vazba

 • písemný test pro ověření získaných znalostí
 • výukové materiály
 • osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Cena kurzu

            4100,- / osoba

Termín konání

 • 12. – 13. 9. 2011
 • 19. – 20. 9. 2011
 • jiný termín dle dohody