Delegování

 • Komu je kurz určen
 • Zvláště doporučeno manažerům, kteří chtějí delegovat pracovní úkoly a povinnosti a dosáhnout cílů, které si vytýčili

 

 • Cíl
 • Efektivně delegovat úkoly, pravomoci a odpovědnosti na podřízené tak, aby nedocházelo k nedorozuměním
 • Používat delegování jako jeden z motivačních a rozvojových nástrojů
 • Naučit se techniky delegování, techniky zadávání úkolů a předávání správné zodpovědnosti k plnění úkolů.
 • Snížit stres a jeho přetížení z operativy.
 • Odbourat zábrany, které brání delegování.

 

 • Obsah kurzu
 • Delegování – manažerská technika
 • Základní principy efektivního delegování –j ak rozpoznat, co předat dále a co ne
 • Komu předat jaké činnosti – delegace úkolů a zodpovědnosti
 • Metodika delegování
 • Styly delegování – autorita vs. Kolegialita –jak lze delegovat bez nařizování
 • Delegování jako motivační nástroj
 • Problémy delegování -jasné a zřetelné zadání úkolů – předcházení nedorozumění
 • bariéry
 • co změnit, když delegování nefunguje
 • delegování, když nejste formálně nadřízený
 • Kontrola – vyváženost odstupu a důvěry
 • Vytvoření zpětných vazeb
 • Psychologie spolupráce
 • Reakce na odpor
 • Jak nevzít delegované úkoly zpět na sebe
 • Praktický trénink