Koučování

Cíl kurzu

  • pochopit pojem "koučování"
  • aplikovat metodu GROW v praxi
  • využít principy koučování ve své každodenní praxi
  • správně stanovit cíle a možnosti vlastního koučování
  • motivovat a rozvíjet svůj tým

Cílová skupina

  • vedoucí oddělení, team leadři, vyšší a střední managment

Program školení

  • co to je koučink, rozdíly od řízení, kdy lze koučovat, podmínky  
  • premisy koučování, stanovení funkčních předpokladů
  • testy – předpoklady dobrého kouče, klíčové způsobilosti kouče, jejich rozvoj
  • metoda GROW pro praxi, orientace na cíl, SMART jako systém vedení k cílům
  • techniky kladení koučovacích otázek, koučink a motivace, odpovědnost, předávání odpovědnosti, delegování
  • koučovací nástroje manažera a jejich využití v praxi, koučování týmů
  • telefonický koučink, nácviky a simulace koučovacích rozhovorů

Metody

  • kurz probíhá formou semináře a workshopu, tj. každé vykládané téma je procvičováno na praktických ukázkách, jsou analyzovány konkrétní situace z praxe účastníků a je hledáno optimální řešení pro problémy, se kterými se účastníci setkávají
  • součástí kurzu je řízená diskuse

Rozsah

8 vyuč. hod.

Lektor

Ing. Kamila Tišlerová

Časový harmonogram

08:30 – 11:30 I. část výuky
11:30 – 12:30 oběd
12:30 – 16:00 II. část výuky

Místo konání

učebna v sídle společnosti – Masarykova 1047 / 35, Ústí nad Labem

Zpětná vazba

  • písemný test pro ověření získaných znalostí
  • SWOT analýza skupiny
  • osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Cena kurzu

1980,- / osoba (v ceně zahrnuto drobné občerstvení a oběd)

Termín konání

jiný termín dle dohody