MS Office 

Obsah školení

 • Makra a programování v MS Office
 • Záznam vs. programování makra
 • Zaznamenávání maker
 • Relativní vs. absolutní záznam v Excelu
 • Ukázky maker
 • Možnosti spouštění maker
 • Klávesové zkratka
 • Tlačítko na listu Excelu, v dokumentu Wordu
 • Tlačítko v panelu nástrojů
 • Vytvoření vlastního panelu nástrojů
 • Připojení panelu nástrojů k sešitu
 • Úprava zaznamenaných maker
 • Seznámení s prostředím editoru VBA
 • Základní terminologie VBA
 • Orientace v zaznamenaném kódu
 • Odstranění nadbytečných příkazu, které vzniknou záznamem makra
 • Větvení (podmínky)
 •  
 • Vytvoření vlastní funkce v Excelu
 • Interakce s uživatelem
 •  
 • Tvorba oznamovacích oken – MsgBox
 • Tvorba oken pro zadávání hodnot – InputBox
 • Zápis hodnoty získané od uživatele do buňky listu, do dokumentu
 • Možnosti ošetření chyb
 • Dokončení makra v případě běhové chyby
 • Nahrazení systémové chybové zprávy vlastním chybovým hlášením
 • Sdílení maker více uživateli
 • Osobní. sešit maker (soubor PERSONAL.XLS resp. šablona NORMAL.DOT)
 • Složka pro automatické otevíraní souboru při spuštění Excelu
 • Problematika (ne)bezpečnosti maker

Zpětná vazba

 • Ověření pomoci znalostního testu s praktickými ukázkami
 • Studijní manuál
 • Osvědčení o absolvování kurzu

Rozsah

5 denní školení

Uživatelská náročnost

Pokročilý

Časový harmonogram

 • 09:30 – 11:55 I. část výuky
 • 12:00 – 13:00 oběd
 • 13:00 – 15:30 II. část výuky

Místo konání

Ústí nad Labem

Metody výuky

Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích