Právo a legislativa

 • v nabídce praktických seminářů Vám nabízíme jednodenní seminář, jehož cílem je seznámit posluchače s platnými právními přepisy ČR
 • semináře jsou vedeny odborníky v dané oblasti
 • časová dotace jednotlivého kurzu je 8 vyučovacích hodin

 

ve sledu a obsahu přednášek je zachován model logicky uspořádaných tematických bloků, na kterém bude dokumentován aktuální stav legislativy v dané oblasti, praktická aplikace i rozhodovací praxe

 

 • cílem semináře je získat přehled o možných variantách řešení a specificích jednotlivých způsobů
 • metody jsou přizpůsobeny potřebám, které vyplývají z praxe, jde o interaktivní seminář, kde krátké teoretické bloky střídá individuální práce, konstrukce vzorových ujednání a řešení modelových situací a případových studií.
 • účastníci mají možnost předem zaslat elektronickou poštou na adresu pořadatele info@educateam.cz své dotazy týkající se jejich praxe (v anonymizované podobě), případně popis svých problémů, vztahujících se k tématu

 

Časový a odborný program

 • 08:15 – 09:00 prezentace účastníků             
 • 09:00 – 12:00 I. část semináře             
 • 12:00 – 13:00 oběd                     
 • 13:00 – 16:00 II. část semináře

 

Cílová skupina

 • všichni, kteří se chtějí orientovat v základech práva
 • manažeři, kteří činí právní úkony jménem společnosti
 • specialisté účastnící se jednání s dopadem na práva a závazky společnosti
 • vedoucí pracovníci podniků
 • majitelé a jednatelé malých a středních firem
 • zástupci státní správy