Prací k nápravě

Projekt „Prací k nápravě“ je zaměřený na uchazeče o zaměstnání, kteří právě ukončili výkon trestu odnětí svobody a nebo těm, kteří jej do jednoho roka ukončí. Cílová skupina projektu je charakterizována velmi obtížným vstupem na trh práce, který je dán délkou pobytu ve výkonu trestu, neochotou zaměstnavatelů přijímat tuto cílovou skupinu z důvodu jejich minulosti a obav z recidivy, zpravidla nízkou kvalifikací příslušníků a ve většině případů také nedostatkem finančních prostředků a s tím souvisejícícho nezajištěného bydlení.

Pokud i Vy se s podobnými problémy střetáváte, neváhejte nás kontaktovat a zařaďte se do projektu „Prací k nápravě“ CZ.1.04/2.1.01/74.00.113 financovaným z Evropského sociálního fondu OPLZZ.

Pomoc pro mladé – Českolipsko

Projekt „Pomoc pro mladé – Českolipsko“ je zaměřený na cílovou skupinu mladých uchazečů o zaměstnání do 25-ti let a z nich zejména od 18-ti do 22 let. Tato skupina je charakteristická tím, že má nulovou nebo nedostatečnou praxi, kvalifikaci, která není na trhu práce preferovaná, protože je příliš všeobecná a není technického zaměření, které je v regionu požadované. Navíc vstupuje na trh práce na Českolipsku – v regionu s nejvyšší mírou nezaměstnanosti v Libereckém kraji.

Pokud i Vy se s podobnými problémy střetáváte, neváhejte nás kontaktovat a zařaďte se do projektu „Pomoc pro mladé – Českolipsko“ CZ.1.04/2.1.01/74.00.115 financovaným z Evropského sociálního fondu OPLZZ.

 
esf_eu_oplzz_Červenápodpora_horizont_CMYK