Název projektu: Zvyšování odborných kompetencí společnosti Educa team s.r.o.
Reg. číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004989
Náplň: Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Výběr účastníků a školících kurzů probíhal na základě interní analýzy potřeb a potřeb jednotlivých zaměstnanců. Školení je koncipováno s maximálním ohledem na efektivnost a potřebnost pro naši společnost.

Termín realizace: 2/2017 – 1/2019