Asertivně do života

Asertivně v práci i v životě (dvoudenní kurz (12 – 16 hod.), v případě jednodenního kurzu není dostatek času na trénink a modelové situace.

Cíle:

·         Dosáhnout cíleného postavení v osobním i profesním životě.

·         Zlepšit komunikaci s cílem dosáhnout lepších výsledků.

·         Pomoci účastníkům zvýšit schopnost prosazení svých cílů a dobrých nápadů.

·         Naučit účastníky eliminovat nevhodné chování druhé strany, partnerů, spolupracovníků atd.

·         Umět rozeznat i nepodléhat manipulaci.

·         Zvládat své emoce a zachovat klid v obtížných situacích.

·         Zbavit účastníky pocitů viny při odmítání požadavků a úkolů, které pro ně nejsou důležité nebo jim nepatří.

 

Obsah kurzu:

·         základy asertivity

·         mapa asertivity

·         asertivní práva a povinnosti

·         asertivita jako prevence konfliktů

·         základní typy chování

·         asertivní verbální a neverbální komunikace

·         asertivní techniky

·         asertivní zpětná vazba x kritika

·         dílna asertivity – aktivní naslouchání, projevování empatie, umění konsenzu a kompromisu, ústupové manévry

·         typické situace v pracovním prostředí s využitím asertivity

 

Metody výuky:

·         interaktivní výklady

·         brainstorming

·         moderovaná diskuse

·         modelové situace

·         praktický nácvik

·         týmová cvičení

·         test

·         DVD

Používané pomůcky a audiovizuální technika:

·         dataprojektor, flipchart