Osobnostní Typologie a její využití v komunikaci

 

 

Vliv typologie a styl komunikace – jednodenní kurz (6 – 8 hodin)

Cíle:
 Poznat své slabé stránky a neschovávat se za ně
 Rozpoznat typ chování u sebe i u ostatních
 Zásady poznání typu člověka
 Komunikace s jednotlivými typy osobností
 K čemu nám pomáhá  osobnostní typologie a testy (IQ, styl chování)
 Pochopit vliv vlastních osobnostních rysů na působení v organizaci
Jak jednat s rozdílnými typy osobností
Poznat některé rizikové osobnostní stránky a jejich důsledky především pro práci s lidmi

 

Obsah kurzu:
Ovlivnění kvality života
Typologie osobností
Zásady poznání typu člověka
SWOT analýzy osobnosti
Testy osobnosti
Rizika testů
Komunikace s různými typy lidí
Příprava komunikace
Možnosti použití testů v komunikaci
Příprava na komunikaci s jednotlivými typy osobností
 
Metody výuky:
 krátké výklady
 moderovaná diskuse
 modelové situace
 praktický nácvik
 test
 DVD

 

Používané pomůcky a audiovizuální technika:
 dataprojektor, flipchart

 

 

  •