Emoce v komunikaci

 

 

Emoce v komunikaci a jejich zvládání – jednodenní kurz (6 – 8 hodin)

Cíle:

 • Uvědomit si vliv emocí na pracovní úspěšnost a život vůbec
 • Pojmenovat své silné stránky a oblasti, které by bylo užitečné zlepšit
 • Usnadnění orientace v obtížných pracovních a životních situacích
 • Získat návod, jak některé situace zvládat lépe
 • Maximální využití svého inteligenčního kvocientu díky svojí emoční inteligenci
 • Umět uplatnit svůj vliv na okolí skrze svoje emoční působení

 

Obsah kurzu:

 • Zvládáte své emoce?
 • Co je to emoční inteligence, IQ x EQ
 • Emocionální rozvoj – know-how dneška
 • Jak nás emoce ovlivňují, vliv na zdraví
 • Základní typy emocí
 • Práce s emocemi
 • Techniky zpracování emocí
 • Vliv našeho sebevědomí, sebepojetí a sebehodnocení na práci
 • Zvládání negativních emocí
 • Schopnost uplatňovat pozitivní emoce
 • Význam vědomí a podvědomí při využití vlastního potencionálu
 • Nástroje sebemotivace, pozitivní myšlení

 

Metody výuky:

 • krátké výklady
 • moderovaná diskuse
 • modelové situace
 • praktický nácvik
 • hraní rolí

 

Používané pomůcky a audiovizuální technika:

 • dataprojektor, flipchart