Kdopak by se stresu bál

 

 

Stres a jeho odstraňování – jednodenní kurz (6 – 8 hodin)

Cíle:

 • Analyzovat zdroje stresu
 • Podněty, emoce, pocity, reakce
 • Rozvinout schopnosti potřebné ke zvládání stresu a stresových situací a zvládnout vhodné komunikační postupy ve stresových situacích
 • Naučit se zvládat stres s využitím relaxačních metod a technik a sladit život osobní s pracovním.

 

Obsah kurzu:

 • Stres – jak vzniká, vnější a vnitřní příčiny
 • Diagnostika stresu, reakce na stres
 • Příznaky stresu, vliv na zdraví
 • Určení vlastního stupně stresové zátěže
 • Stres v pracovním prostředí
 • Zvládání stresu
 • Komunikační vzorce při stresu
 • Jak stresu předcházet
 • Syndrom vyhoření

Relaxační cvičení a techniky zvládání stresu

 

Metody výuky:

 • krátké výklady
 • moderovaná diskuse
 • modelové situace
 • praktický nácvik
 • test
 • DVD

 

Používané pomůcky a audiovizuální technika:

 • dataprojektor, flipchart