Rodinný rozpočet

 

Jak dobře hospodařit s penězi v rodině – jednodenní kurz (6 – 8 hodin)

 • Cíle:
 •  Získat kontrolu nad vlastní finanční situací.
 • Najít zdroje pro rezervy a úspory.
 • Zvládnout nečekané výdaje.
 • Předejít vytváření zbytečných dluhů.
 • Vytvořit si správné návyky.
 • Stát se správci svých peněz.

 

 

 • Obsah kurzu:
 • postup sestavení rozpočtu
 • příjmy domácnosti
 • výdaje domácnosti
 • porovnání příjmů a výdajů
 • pojmy a práce s nimi (mzda – superhrubá, hrubá, čistá; náhrady mzdy, povinné pojištění, důchodové zabezpečení, státní politika zaměstnanosti, sociální dávky, sociální podpora)
 •  rodinný rozpočet základní, měsíční, roční

 

 

 • Metody výuky:
 • krátké výklady
 • moderovaná diskuse
 • praktický nácvik
 • vlastní studie nebo případové studie

 

 • Používané pomůcky a audiovizuální technika:
 • dataprojektor, flipchart