Finanční abeceda

 

 • průvodce nástrahami finančního trhu
 • Orientace ve finanční produktech a službách  – dvoudenní kurz (12 – 16 hod.)
 • Kurz může být jednodenní, ale účastníci nemohou počítat s modelovými situacemi a výpočty.

 

 

 • Cíle:
 • Orientovat se v široké produktové nabídce finančních společností.
 • Zvolit správnou banku.
 • Umět zvolit kritéria pro rozhodování.
 • Předejít vytváření zbytečných dluhů.
 • Seznámit se se základními pravidly pro investování – pro začátečníky nebo porozumění
 • Umět si vybrat majetkové a nemajetkové pojištění.
 •  Umět posoudit kvalifikaci finančních poradců a makléřů.

 

 

 

 • Obsah kurzu:
 • kritéria výběru banky
 • kritéria výběru běžného účtu
 • využití a správa běžného účtu
 • základní pravidla investování
 • majetkové pojištění
 • životní pojištění, penzijní spoření, stavební spoření
 • úvěry na bydlení
 • spotřebitelské úvěry

 

 

 

 • Metody výuky:
 • krátké výklady
 • moderovaná diskuse
 • praktický nácvik, modelové výpočty a porovnávání
 • vlastní studie nebo případové studie

 

 

 

 • Používané pomůcky a audiovizuální technika:
 • dataprojektor, flipchart