MANAGERSKÉ DOVEDNOSTI

 

Profesionální dovednosti vedoucích pracovníků – (dvoudenní kurz, 12 – 16 hodin), v případě jednodenního kurzu nelze jít do hloubky.

 • Cíle:
 •  Prohloubit manažerské dovednosti
 • Pojmenovat své silné stránky a oblasti, které by bylo užitečné zlepšit
 • Umět využívat typologii v praxi manažera
 • Umět volit vhodný manažerský styl  v závislosti na situaci
 • Správně zadávat úkoly
 • Vhodně volit motivační prvky
 •  
 • Obsah kurzu:
 •  osobnost manažera
 •  základní charakteristika typů osobnosti, jejich chování na pracovišti a jak s nimi pracovat (MBTI a Keirseyho test)
 •  manažerské činnosti – „Co vše dělá a má dělat vedoucí pracovník“
 •  styly vedení – manažerské styly v závislosti na situaci
 •  obvyklé komunikační situace – vysvětlování, zadávání úkolů, vedení porad, nejčastější chyby
 •  motivace zaměstnanců
 •  základní motivační typy
 •  motivační prvky
 •  kontrola zaměstanců
 •  hodnocení zaměstnanců
 •  
 • Metody výuky:
 •  interaktivní výklady
 •  brainstorming
 •  moderovaná diskuse
 •  modelové situace
 •  praktický nácvik
 •  týmová cvičení
 •  test
 •  DVD
 •  
 • Používané pomůcky a audiovizuální technika:
 •  dataprojektor, flipchart