MS Windows server 2008

 

 

 

Cíl kurzu                    

 •   Spravovat servery s Windows Server 2008 lokálně i vzdáleně
 •   Vytvářet a spravovat uživatelské účty
 •   Vytvářet a spravovat organizační jednotky a jejich hierarchii
 •   Vytvářet a řídit uživatelské skupiny
 •   Řídit přístup k souborům NTFS
 •   Řídit přistup ke sdíleným souborům
 •   Řídit přistup do organizačních jednotech v Active Directory
 •   Vytvářet, spravovat a navrhovat Group Policy
 •   Konfigurovat Group Policy pro jednotlivé počítačové role
 •   Řídit aplikaci bezpečnostních i funkčních záplat
 •   Řídit zabezpečení serverů
 •   Nastavit Network Access Protection
 •   Sledovat serverové a síťové prostředky
 •   Zálohovat a obnovavat servery i jednotlivé služby

 

 • Obsah školení
 •   Lokální a vzdálená správa serverů s Windows Server 2008
 •   Správa uživatelských účtů
 •   Správa organizačních jednotek a jejich hierarchie
 •   Řízení a správa uživatelských skupin
 •   Řízení přístupu k souborům NTFS
 •   Řízení přístupu ke sdíleným souborům
 •   Řízení přístupu do organizačních jednotek v Active Directory
 •   Vytváření, správa a návrh Group Policy
 •   Konfigurace Group Policy pro jednotlivé počítačové role
 •   Řízení a aplikace bezpečnostních i funkčních záplat
 •   Řízení zabezpečení serverů
 •   Nastavení a řízení Network Access Protection
 •   Sledování serverových a síťových prostředků
 •   Zálohování a obnova serverů
 •   Zálohování a obnova služeb

 

 • Zpětná vazba
 •   Ověření pomoci znalostního testu s praktickými ukázkami
 •   Studijní manuál
 •   Osvědčení o absolvování kurzu

 

 • Rozsah
 •   5 denní školení

 

 • Metody výuky
 •   Odborný výklad s praktickými ukázkami, samostatná cvičení na virtuálních počítačích na platformě Hyper-V.