Veřejné zakázky

 V ROCE 2014

Obsah programu

 • Pojetí právní úpravy veřejných zakázek.
 • Definice zadavatele a jejich druhy. Veřejný, dotovaný a sektorový zadavatel.
 • Vymezení veřejné zakázky a jejich druhy. Veřejné zakázky malého rozsahu, podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky. Veřejné zakázky na dodávky, služby a stavební práce.
 • Definice dodavatele a specifika jeho postupu dle zákona o veřejných zakázkách. Jak se dozví o veřejné zakázce?
 • Kvalifikace dodavatele.
 • Postup v jednotlivých zadávacích řízeních krok za krokem a detailní popis jednotlivých fází a vysvětlení, jak činit úkony v zadávacím řízení.
 • Přezkumné řízení, námitky k zadavateli, návrh k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
 • Změny v oblasti veřejných zakázek (elektronizace veřejných zakázek, prokazování kvalifikace, vztah dodavatele a subdodavatele).
 • Novinky a změny přinášející poslední novela zákona o veřejných zakázkách.

Hlavní přínosy

·         Seznámíte se s problematikou veřejných zakázek úplně od začátku.

·         Obdržíte komplexní přehled o posledních novelách zákona o veřejných zakázkách, jakož i o nejbližším legislativním vývoji v oblasti veřejných zakázek.

·         Poradíme Vám, jak postupovat v jednotlivých zadávacích řízeních a na co si dát pozor.

·         Seminář je zaměřen na každodenní praxi s použitím modelových situací a příkladů.

Formy

 • Individuální přístup
 • Práce se zpětnou vazbou
 • Interaktivní výklad
 • Praktická cvičení

Určeno pro

 • Seminář je určen pro zadavatele a dodavatele veřejných zakázek

 Rozsah

 

jednodenní školení

 

Lektor

 

Ing. Aleš Klicnar

 

Časový harmonogram

 

09:00 – 12:00 I. část výuky

 

12:00 – 13:00 pauza na oběd

 

13:00 – 14:30 II. část výuky

 

Místo konání

 • Učebna v provozovně společnosti – Masarykova41, Ústí nad Labem

Cena kurzu

·         Cena kurzu činní 1200,- Kč (cena zahrnuje drobné občerstvení a studijní materiály)

Termín konání

 • 20. 2. 2014 (změna termínu vyhrazena)