Překladatalské služby a tlumočení

PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY A TLUMOČENÍ

 • překlady provádějí profesionální překladatelé, kteří mají znalosti v oboru
 • zajišťujeme překlady smluv, právnické, ekonomické a finanční texty, výroční zprávy a roční uzávěrky včetně soudního ověření a grafického zpracování, technické texty, technickou dokumentaci (rovněž s využitím CAT nástrojů), reklamní texty, obchodní korespondenci a další typy překladů
 • překlady zajišťujeme také v expresních termínech, v požadovaných formátech, graficky zpracované, případně s ověřením soudního tlumočníka
 • zajišťujeme korekturu textů rodilými mluvčími, předtiskových korektur a rovněž kontrolu gramatické a stylistické správnosti přeloženého textu

Provádíme:

– běžné překlady do 3 pracovních dnů s odbornou konzultací s klientem a se závěrečným čtením překladatele

– expresní překlady do 24 hod.s odbornou konzultací s klientem a se závěrečným čtením překladatele

– překlad s korekturou (corector) zahrnuje odbornou konzultací s klientem, závěrečné čtení překladatele a korekturu překladatele

– korektura rodilým mluvčím (proofreading) zahrnuje odbornou konzultací s klientem, závěrečné čtení překladatele a korekturu překladatele, korekturu rodilým mluvčím

Nabídku překladu Vám rádi zhotovíme na míru

TLUMOČENÍ

 • zajišťujeme tlumočnické služby ve všech běžných jazykových kombinacích a veškeré typy akcí (živě i ze záznamu)
 • tlumočníci jsou profesionálové s dlouholetými zkušenostmi
 • standardní doba pro zajištění tlumočníka jsou 3 pracovní dny
 • pro zajištění rozsáhlejších tlumočnických akcí jsme schopni zajistit veškerou potřebnou tlumočnickou techniku: kabiny (až pro čtyři tlumočníky), mikrofony, sluchátka (drátová i bezdrátová), kamery, reproduktory a další.
 • soudní tlumočníci jsou registrováni u příslušného soudu České republiky a mají pro tuto činnost zvláštní oprávnění. Soudní tlumočení je vyžadováno v případě úředních úkonů – soudních jednání, sňatků, jednání u notáře atd.
 • simultánní tlumočení se používá zejména při pořádání kongresů, konferencí, školení, prezentací, seminářů a podobných akcí. Projev řečníka je převáděn průběžně a doslovně; řečník tedy při projevu nečeká na překlad tlumočníka.
 • při konsekutivním tlumočení hovoří řečník v kratších úsecích a tlumočník následně převede jeho slova do cizího jazyka. Tento druh tlumočení se používá obvykle při obchodních jednáních, jako doprovodné tlumočení ve výrobních provozech, při turistických akcích, na menších přednáškách, školeních a při podobných událostech.