Jazykové kurzy

  • poskytujeme výuku cizího jazyka ve všech úrovních vč. odborné terminologie
  • vytváříme program, který maximálně odpovídá potřebám klienta
  • při vzdělávání používáme kombinaci tradičních forem výuky (přednášky, semináře, praktická cvičení) se zapojením aktivizačních metod, které přispívají k udržení pozornosti studujících a vedou je více ke vzájemné spolupráci
  • obsah kurzu je vytvářen na základě jazykové úrovně klienta (informace získané z počáteční analýzy vzdělávacích potřeb) a přidržuje se obsahu dle Evropského referenčního rámce
  • poskytujeme závěrečnou hodnotící zprávu a osvědčení o absolvování kurzů
  • nabízíme české lektory i rodilé mluvčí
  • vstupní a výstupní jazykový audit
  • poradenství během realizace vzdělávacího programu
  • e-learning

Vyučujeme:

anglický, německý, francouzský, italský, ruský a španělský jazyk v našich prostorách v centru města nebo na přání u klienta

Nabídku výuky cizího jazyka Vám rádi zhotovíme na míru