Soft skills

 • před samotným zahájením kurzů proběhne analýza potřeb se zaměřením na jednotlivé účastníky
 • kurz probíhá formou semináře a workshopu, tj. každé vykládané téma je procvičováno na praktických ukázkách, jsou analyzovány konkrétní situace z praxe účastníků a je hledáno optimální řešení pro problémy, se kterými se účastníci setkávají
 • součástí kurzu je řízená diskuse
 • pravidelné sledování a hodnocení dosažených výsledků vzdělávání
 • ověření znalostí (teoretická část – získané znalosti, praktická část – schopnost aplikovat dovednosti v praxi), je-li požadováno
 • písemný výstup v podobě manuálu
 • doporučení pro zaměstnavatele a pro školené účastníky (písemné vyjádření lektora)
 • osvědčení o absolvování vzdělávacího programu
 • výuka probíhá v českém či anglickém jazyce nebo jejich kombinací

Vzdělávací programy

 • Manažerské dovednosti                        
  • Efektivní delegování
  • Efektivní řízení porad
  • Hodnotící rozhovor
  • Vedení a motivace při změnách
  • Kreativita v managementu a řízení
  • Motivační rozhovory ve vedení lidí
  • Nově na manažerské pozici
  • Profesionální leadership
  • Řízení zaměstnanců
  • Suverenita ve vedení lidí
  • Vedení obchodního týmu
  • Vedení mistrů

 • Komunikační dovednosti                                 
  • Asertivita
  • Komunikace
  • Krizová komunikace
  • Obchod po telefonu
  • Profesionální přístup k řešení konfliktů
  • Rétorika a šarm v komunikaci
  • Techniky vyjednávání
  • Žensko – mužská komunikace
 • Work-life Ballance                                        
  • Krize středního věku, syndrom vyhoření, demotivace
  • Osobní růst a sebeřízení
  • Typologie
  • Sebepoznání
  • Stres a relaxace
  • Stress management
  • Time management
 • Specifické dovednosti                                 
  • Aktivní prodej a prodejní dovednosti
  • Assessment centre
  • Development centre
  • Facilitace
  • Koučování
  • Management projektů
  • Mistr ve výrobě
  • Nákupní dovednosti
  • Projektové řízení
  • Profesionální asistentka
  • Teambuilding
 • Prezentační dovednosti                                
  • Umění prezentace, prezentace před kritickým publikem
  • Základy společenského vystupování
 • Firemní a osobní styl                                   
  • Business etiketa
  • Firemní kultura
  • Image a osobní styl
  • Interní komunikace
  • Sebemotivace

Školící program Vám rádi zhotovíme na míru