Evropské dotace

ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O EVROPSKÉ DOTACE

  • Společnost Educa Team s. r. o. má dlouholeté zkušenosti se zpracováním žádostí o podporu a administrací projektů ze všech operačních programů
  • Poskytujeme komplexní zpracování žádosti o podporu, v rámci této činnosti zajišťujeme:

zpracování a vyplnění písemné žádosti

zajištění povinných příloh k žádosti

průběžná konzultace se žadatelem, s úřadem práce, příp. jinými státními orgány

  • Dotační management

Nabízíme komplexní pomoc pro Váš projekt v rámci realizaci projektu, zajištění výběrových řízení a podání vyúčtování, monitorovací a závěrečné zprávy

  • Zadávání veřejných zakázek

Zpracování žádosti platíte až ve chvíli, je-li žádost úspěšně přijatá a vybraná k finanční podpoře.

Název projektu: Zvyšování odborných kompetencí společnosti Educa team s.r.o.
Reg. číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004989
Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců společnosti.