Hard skills

Hard skills

Nabízíme praktické interaktivní semináře,  jejíchž cílem je seznámit posluchače s platnými právními přepisy ČR. Semináře jsou vedeny odborníky v dané oblasti. Logicky uspořádané tematické bloky, na kterýchje dokumentován aktuální stav legislativy v dané oblasti, praktická aplikace i rozhodovací praxe.Cílem semináře je získat přehled o možných variantách řešení. Metody jsou přizpůsobeny potřebám klienta a krátké teoretické bloky střídá individuální práce a řešení modelových situací a případových studií.

Školící programy

  • Právní minimum pro managery
  • Právní vztahy se stavebnictvím
  • Spor se zahraničním partnerem, způsoby řešení, vymáhání práva,podmínky uznání a výkonu cizích rozhodnutí
  • Zákon o veřejných zakázkách
  • Insolvenční řízení z pohledu uplatňování práv věřitelů s přihlédnutím k navržené novelizaci insolvenčního zákona
  • Zákon o DPH
  • Účtování v cizí měně a kurzové rozdíly
  • Kontrolní hlášení a další změny v oblasti DPH
  • Novinky v personalistice