Proč Teddy Eddie?

Důvody, proč je důležité učit malé děti cizí jazyk.

CELKOVÝ ROZVOJ

 • studium cizího jazyka napomáhá rozvoji strategie učení a má pozitivní vliv na kognitivní vývoj dítěte
 • rozšiřuje dětské obzory a utváří jejich sociální a kulturní povědomí
 • efektivně procvičuje paměť
 • jazyková výuka dětí předškolního věku probíhá prostřednictvím her, čímž se studium stává zábavným a nenásilným (tohoto lze v pozdějším věku dosáhnout jen těžce)

JAZYKOVÝ ROZVOJ

 • mladší děti si dokáží osvojit fonologii (výslovnost) nového jazyka mnohem snadněji Díky pružnosti svých řečových orgánů jsou schopny si osvojit přirozenou anglickou výslovnost i intonaci, což podpoří rozvoj jejich dovedností poslechu s porozuměním
 • děti předškolního věku se stále ještě učí svůj mateřský jazyk a studium dvou jazyků (mateřského a cizího) zároveň je přínosné v tom, že rozšiřuje jejich jazykové povědomí a také podporuje rozvoj obou mozkových hemisfér
 • čím starší student, tím náročnější je pro něj osvojit si dovednost poslechu s porozuměním. Naopak děti předškolního věku jsou schopny si zvyknout na zvuk cizího jazyka relativně rychle a bez většího úsilí se naučí porozumět anglicky mluvícímu učiteli
 • vysoká míra neuroplasticity u dětí zaručuje, že studium cizího jazyka se podobá akvizici jazyka mateřského

PŘÍNOS KOMUNIKACE

 • děti si velmi rychle uvědomí, že anglický jazyk slouží k dorozumívání, a proto ho nevnímají jako nepřirozený
 • přirozená potřeba komunikovat pomáhá dětem s vyjadřováním v cizím jazyce, aniž by se styděly
 • mladší děti jsou mnohem méně plaché a nejisté než starší studenti, což má za výhodu to, že se nestydí za své chyby během komunikace, chtějí se hlavně dorozumět
 • dětem nevadí, když se setkají s neznámými slovy či frázemi (samozřejmě za předpokladu, že rozumí podstatě informace). Jsou na to zvyklé, jelikož se stále ještě učí svůj mateřský jazyk. U starších studentů se již tato strategie takto přirozeně nevyskytuje.

REALITA STUDIA CIZÍHO JAZYKA

 • když vezmeme v úvahu časové možnosti, které dítě může věnovat studiu cizího jazyka (většinou dvě lekce týdne), čím dříve začneme, tím více času dáváme dítěti na osvojení si tohoto jazyka a dosažení vyššího stupně plynulosti
 • díky zábavné formě vedení výuky vnímají děti angličtinu pozitivně a často se také stane jejich oblíbeným školním předmětem Podporuje to jejich vnitřní motivaci a garantuje lepší celkové výsledky během dalšího studia
 • děti předškolního věku se ještě nemusí zaobírat vzdělávacím systémem nebo tím, že angličtina bude jedním z vyučovacích předmětů ve škole, kde známky často hrají větší roli než znalosti. Tím pádem je pro děti nejdůležitějším cílem dorozumět se, čímž se studium stává více spontánní a přirozené.