Evropské dotace

 

S realizací projektů dotovaných Evropskou unií máme bohaté zkušeností, proto si můžeme dovolit nabídnout vám pomoc v této oblasti. Poskytujeme komplexní zpracování žádosti o finanční podporu, která zahrnuje zpracování písemné žádosti, zajištění povinných příloh, průběžnou konzultaci se žadatelem, s ministerstvem, s úřadem práce, příp. jinými státními orgány. Následně zajistíme veškerý administrativní management během realizace, jako jsou průběžné a závěrečné zprávy o realizaci včetně výběrového řízení.

Naše projekty:

Název projektu: Vzdělávání ve společnosti Educa Team s.r.o.
Reg. číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012480
Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců společnosti.
Termín realizace: 8/2020 – 7/2022