Jazykové kurzy

Zajišťujeme výuku cizích jazyků  obecné i odborné oblasti ve všech úrovních.  Vytváříme program, který maximálně odpovídá potřebám klienta. Používáme kombinaci tradičních forem výuky (přednášky, semináře, praktická cvičení) se zapojením aktivizačních metod, které přispívají k udržení pozornosti studujících a vedou je více ke vzájemné spolupráci. Vstupní a vystupní jazykové audity a poradenství během realizace je samozřejmostí. Poskytujeme závěrečnou hodnotící zprávu a osvědčení o absolvování kurzů. Máme tým zkušených českých lektorů i rodilých mluvčích.

Vyučujeme: anglický, německý, francouzský, italský, ruský a španělský jazyk

Kde: v našich prostorách v centru města nebo na přání u klienta