Teddy Eddie

Jaká je metoda Teddy Eddie?

  • pružná, protože uspokojuje potřeby dětí různých věkových skupin (od 2 do 7 let věku) a zároveň různých jazykových úrovní
  • přátelská, protože děti se učí formou hry
  • ambiciózní, protože využívá bohatou slovní zásobu, nejrůznější fráze a texty
  • zaměřena na rozvoj dovedností poslechu s porozuměním
  • zábavná, protože se umí ztotožnit s dětským smyslem pro humor
  • napodobující přirozené osvojování jazyka v rámci možností nabízených prostředím třídy a ohraničeném časovém rozsahu
  • skutečně komunikativní
  • víceúrovňová: zaručuje jazykový rozvoj, plynulý přechod do vyšších úrovní, i co se týče budoucího pokračování v jazykovém vzdělání
  • bohatá na přípravné materiály jak pro učitele, tak pro studenty
  • vstřícná k rodičům: obsahuje průvodce pro rodiče a poskytuje průběžné informace o obsahu kurzu a také zpětnou vazbu k pokrokům dítěte

Neváhajte a dopřejte kvalitní vzdělání vaším dětem již dnes.

Přihlásit se můžete emailem na teddyeddie@educateam.cz a nebo telefonicky na čísle 605436643.