Soft skills

Navrhneme vám a zrealizujeme komplexní rozvojové programy od personálních strategii, školení, workshopu a poradenství. Pomáháme vašim zaměstnancům získávat znalostí ve formě praktických dovedností a správně je aplikovat v praxi. Disponujeme týmem odborníků, kteří své dovednosti načerpali z vlastních zkušeností. Důkladná příprava programů, aktivní zapojení všech zúčastněných a intenzivní trénink reálných situací je základem spokojenosti klienta a zárukou dlouhodobé spolupráce.

Rozvojové programy:

  • Manažerské dovednosti
  • Komunikační dovednosti
  • Work-life Ballance
  • Firemní a osobní styl
  • Specifické dovednosti
  • Prezentační dovednosti