Teddy Eddie

Teddy Eddie

Jaká je metoda Teddy Eddie?

 • pružná, protože uspokojuje potřeby dětí různých věkových skupin (od 2 do 7 let věku) a zároveň různých jazykových úrovní
 • přátelská, protože děti se učí formou hry
 • ambiciózní, protože využívá bohatou slovní zásobu, nejrůznější fráze a texty
 • zaměřena na rozvoj dovedností poslechu s porozuměním
 • zábavná, protože se umí ztotožnit s dětským smyslem pro humor
  napodobující přirozené osvojování jazyka v rámci možností nabízených prostředím třídy a ohraničeném časovém rozsahu
 • skutečně komunikativní
 • víceúrovňová: zaručuje jazykový rozvoj, plynulý přechod do vyšších úrovní, i co se týče budoucího pokračování v jazykovém vzdělání
 • bohatá na přípravné materiály jak pro učitele, tak pro studenty
 • vstřícná k rodičům: obsahuje průvodce pro rodiče a poskytuje průběžné informace o obsahu kurzu a také zpětnou vazbu k pokrokům dítěte

Neváhajte a dopřejte kvalitní vzdělání vaším dětem již dnes.

Přihlásit se můžete emailem na teddyeddie@educateam.cz a nebo telefonicky na čísle 605436643.