Překlady a tlumočení

Zajišťujeme překladatelské a tlumočnické služby ve všech běžných jazykových kombinací a typech akcí. Překladatelé a tlumočníci jsou zkušení odborníci s dlouholetou praxí.  Standardní doba pro zajištění služeb jsou 3 pracovní dny.  Je-li potřeba, zajistíme službu v expresních termínech, v požadovaných formátech, případně se soudním ověřením. U rozsáhlejších akcí jsme schopni zajistit veškerou organizaci a potřebnou techniku. Rovněž zajistíme korekturu textů rodilými mluvčími a kontrolu gramatické a stylistické správnosti.

Provádíme:

  • běžné překlady do 3 pracovních dnů s odbornou konzultací s klientem a se závěrečným čtením překladatele
  • expresní překlady do 24 hod. s odbornou konzultací s klientem a se závěrečným čtením překladatele
  • překlad s korekturou (corector) zahrnuje odbornou konzultací s klientem, závěrečné čtení překladatele a korekturu překladatele
  • korektura rodilým mluvčím (proofreading) zahrnuje odbornou konzultací s klientem, závěrečné čtení překladatele a korekturu překladatele, korekturu rodilým mluvčím